OCZYSZCZALNIE DRENAŻOWE

Oczyszczalnia z rurami drenażowymi

Jako drenaż rozsączający najczęściej stosowane są rury PCV o średnicy 110 mm, z otworami w formie nacięć bądź nawiercanych otworów. Przy planowaniu głębokości wykopów pod drenaż, podstawowym wymogiem jest zachowanie minimalnej odległości drenażu od maksymalnego rocznego poziomu wód gruntowych - 150 cm. Wykopy na poszczególne rury mają zwykle szerokość ok. 50 cm. Wielkość tą możemy zmniejszyć do 30 - 40 cm. Górna część rury drenażowej powinna być zabezpieczona geowłókniną. Jest to specjalny materiał z tworzywa sztucznego (mata o grubości ok. 0,3 - 0,5 mm), która zabezpiecza drenaż przed zamulaniem i zarastaniem układu, co jest szczególnie ważne w przypadku ulewnych deszczy. Warstwa filtracyjna, pod drenażem, powinna być wykonana ze żwiru (optymalnie płukanego) o uziarnieniu 16 - 32 mm, alternatywnie można zastosować drobny tłuczeń, tzw. drogowy. Odpowiednie uziarnienie filtra jest niezbędne, aby zapewnić właściwy dostęp tlenu i zminimalizować ryzyko kolmatacji (zarastania, zamulania warstwy filtracyjnej).

Oczyszczalnia z tunelami drenarskimi 300 l

Tunele rozsączające zostały zaprojektowane głównie z myślą o retencji i grawitacyjnym rozprowadzeniu wody deszczowej lub scieku oczyszczonego z oczyszczalni biologicznej. Tunele układa się w ciągi i zamyka specjalnymi płytami. Tunele wytrzymują obciążenie długotrwałe 3,5 tony/m2 a chwilowe 7,5 ton/m2, co umożliwia ich posadowienie pod obszarami przeznaczonymi dla ruchu samochodów osobowych a 3-krotnie większa objętość magazynującą w stosunku do tradycyjny żwirowych nitek drenażowych zastępuje około 800 kg żwiru lub 36 mb rury drenażowej.

Oczyszczalnia z pakietami rozsączającymi W-BOX

Pakiety W-BOX wykonane są z na przemian układanych i klejonych wyprasek z twardego polipropylenu (takie ułożenie wyprasek tworzy kanały krzyżowe). Konstrukcja bloków zapewnia rozprowadzenie ścieków w systemie drenażowym przydomowej oczyszczalni ścieków oraz zapewnia właściwe gospodarowanie nadmiarem wody. Pod względem struktury zewnętrznej jak i pełnionych funkcji W-BOX i tradycyjne systemy żwirowe są analogiczne, charakteryzują się jednak 3 razy większą pojemnością, co pozwala na znaczą redukcję powierzchni drenażu.

Drenaż rozsączający W-Box przeznaczony jest do:

  • doczyszczania tlenowego ścieków z jednoczesnym ich odprowadzeniem do gruntu w tradycyjnych systemach oczyszczalni przydomowych (osadnik gnilny + drenaż),
  • odprowadzania do gruntu doczyszczonych ścieków po przydomowej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków,
  • odprowadzania i zagospodarowanie wód opadowych w gruncie.